Sabrina Strings, sociology, Independent, Yahoo News, MSN, May 18, 2022


Read More

Vanessa Delgado, sociology, LAist, May 17, 2022


Read More

Francesca Polletta, sociology, Slate, May 17, 2022 (Podcast) 


Read More

Wang Feng, sociology, Toronto Star, May 16, 2022


Read More

 

© UC Irvine School of Social Sciences - 3151 Social Sciences Plaza, Irvine, CA 92697-5100 - 949.824.2766